Produkcja ciepłej wody użytkowej

Produkcja ciepłej wody użytkowej

Podstawową decyzje jaką należy podjąć podczas wyboru urządzenia to sposób produkcji ciepłej wody użytkowej tak zwanej CWU, Są dwa podstawowe rodzaje produkcji ciepłej wody użytkowej. Produkcja CWU przez urządzenie dwufunkcyjne oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej. Produkcja przez urządzenie dwufunkcyjne polega na podgrzewaniu wody która na bieżąco przepływa przez urządzenie. Po odkręceniu kranu urządzenie poprzez sygnał z czujnika przepływu rozpoczyna prace i na bieżąco podgrzewa wodę która przepływa przez kocioł, wadą takiej produkcji CWU jest ograniczenie w bieżącym przepływie wody, zbyt duży przepływ wody przez urządzenie spowoduje przekroczenie wydajności i obniżenie temperatury CWU, gdyż urządzenie mimo pracy z pełną mocą nie będzie wstanie nagrzać nadmiernego przepływu wody. Producent w instrukcji określa maksymalny przepływ wody przez urządzenie w litrach na minutę który kocioł jest w stanie produkować.

Produkcja CWU poprzez zasobnik jest pozbawiona wad związanych z dużym poborem wody gdyż kocioł gazowy poprzez wężownice lub płaszcz nagrzewa wodę w zbiorniku.

Zmagazynowana woda może służyć do zasilania na bieżąco kilku odbiorników jednocześnie. Cechą zasobników jest czas nagrzania zasobnika gdy zasobnik zostanie opróżniony z wody to często czas oczekiwania na nagrzanie zasobnika z wężownicą przez kocioł gazowy może być niekomfortowo długi. Czas oczekiwania na nagrzanie zasobnika przez kocioł gazowy jest krótszy w sytuacji gdy zasobnik jest dwupłaszczowy, tak zwany zbiornik w zbiorniku. Taka konstrukcja w znaczący sposób skraca czas produkcji CWU nawet o połowę. Powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy wodą technologiczną a bieżąca w zasobnika dwupłaszczowych jest większa co skutkuję lepszym efektem przy produkcji ciepłej wody.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.