Kiedy i czy warto wykonywać coroczny przegląd (konserwacje) kotła gazowego

Kiedy i czy warto wykonywać coroczny przegląd (konserwacje) kotła gazowego

Czy warto wykonywać coroczny przegląd (konserwacje) kotła gazowego

Częste usterki ujawniające się w sezonie grzewczym można wykryć i usunąć zanim doprowadzą to zatrzymania urządzenia.

Regularna kontrola urządzenia może również uchronić urządzenie przez poważnymi awariami takimi jak uszkodzenie wymiennika ciepła.

Wymiennik ciepła może zostać uszkodzony przez nie prawidłowo przygotowaną instalacje do kotła. Nie przygotowanie instalacji powoduje odkładanie się kamienia kotłowego u wymienniku urządzenia co może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Podczas przegląd wykonuję się kontrole pracy urządzenia i jest możliwe wykrycie zabrudzenie wymiennika na wczesnym etapie, zanim zostanie uszkodzony.

Wczesne wykrycie i usunięcie zabrudzeń przedłuża żywotność urządzenia.

Częsta przyczyna awarii urządzeń jest zalewanie urządzenia przez nieszczelny komin,

Podczas zalewania urządzenia przez komin może dojść do zalania elementów urządzenia

Co będzie powodowało potrzebę wymiany elementów które przez zalanie zostały uszkodzone.

Urządzenie aby miało jak najlepszą sprawność wszystkie jego elementy muszą pracować prawidłowo w tym również komin.

W sytuacji nieszczelnego komina i przedostawania się kondensatu i wód opadowych do kanału powietrznego towarzyszy przeciek spalin z kanału spalinowego do kanału powietrznego, taki przeciek może doprowadzić do zatrzymania urządzenia gdy wyciek będzie wystarczająco duży aby urządzenie miało problem z podtrzymaniem płomienia podczas pracy.

Lekkie nieszczelności powodują utratę sprawności urządzenia co przekłada się na ilość zużytego gazu aby uzyskać taki sam efekt jak przy sprawnym systemie powietrzno spalinowym.

Ważnym aspektem podczas corocznego przeglądu technicznego kotła gazowego jak i innych tego typu jest sprawdzenie szczelności przyłącza gazu do urządzenia jak również sprawdzenie innych przyłączy pod względem wycieków lub uszkodzeń mechanicznych.

Szczelność w urządzeniu układu wody technologicznej jak i ścieżki gazowej jest szczegółowo kontrolowane aby eksploatacja urządzenia była bezpieczna i bezawaryjna

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.