Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego jak innych urządzeń tego typu

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego jak innych urządzeń tego typu

Kotły tradycyjne z otwartą komorą spalania jak również piecyki gazowe oraz bojlery gazowe potrzebują pomieszczenia spełniającego odpowiednie warunki aby mogły prawidłowo pracować.

Jednym z ważnych aspektów którego nie można pominąć jest zapewnienie w pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł gazowy z otwartą komorą spalania jak i innych podobnych urządzeń z otwartą komorą spalania, zapewnienie wentylacji pomieszczenia jak również odpowiedniego nawiewu powietrza do pomieszczenia aby urządzenie mogło prawidłowo odprowadzać grawitacyjnie spaliny do komina.

Zachowanie odpowiedniego odprowadzenia spalin do komina jest ważnym aspektem i należy zachować wszystkie wymagania jakie stawia przed nami producent oraz przepisy.

Nie odpowiednie zachowanie odległości jak i wielkości nawiewu powietrza oraz wentylacji może doprowadzić do narażenia domowników na zatrucie się spalinami.

Montaż więcej niż jednego urządzenia w jednym pomieszczeniu jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków do urządzeń.

Zapewnienie dostępu bieżącego powietrza do każdego urządzenia.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.